Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

Wiosenne klimaty

Wystawa prac twórców Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
Wernisaż: 15 marca (czwartek), godz. 18.30
Wernisaż urozmaici prezentacja poezji autorstwa członków MSTK.
Wstęp wolny!

 

Małopolskie Stowarzyszenie Twórców Kultury jest kontynuacją działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, które powstało jesienią 1980 r. przy Kombinacie Metalurgicznym w Nowej Hucie. W 2006 r. dotychczasowa nazwa została zmieniona.
Obecny skład tworzą osoby różnych profesji, dla których twórczość stanowi wybrany sposób bogatego i pełniejszego życia. Malują i rysują, piszą wiersze i prozę, fotografują, tworzą rękodzieło. Czerpią pomysły z pokładów swych artystycznych uzdolnień, poszerzają umiejętności, a wynikiem swojej pracy dzielą się ze środowiskiem.
Obecnie prezesem Małoplskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury jest Zdzisława Gacek. 

 

Wystawa Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury Wiosenne klimaty jest zwiastunem nadchodzącej wiosny - pory radosnej, budzącej przyrodę i nowe nadzieje.
Dla wrażliwości artystycznej jest również inspiracją do twórczych poczynań. Każdy czyni to na swój sposób, sobie dostępnymi środkami wyrazu - obrazem lub słowem.
Prace plastyczne zaprezentuje 11 osób, utwory poetyckie - 9 osób.
Mamy nadzieję, że dostarczymy zainteresowanym pozytywnych odczuć.
Życzymy miłego odbioru.

 

Na wystawie zaprezentują swoje prace:
Longina Bujas
Zdzisława Gacek
Lucja Góralska
Wolfgang Hofer
Janusz Janas
Teresa Kędra
Anna Kowalik
Maria Maślankowska
Małgorzata Pfisterer
Halszka Podgórska-Dutka
Bogumił Serczyk


Wiersze przeczytają: 
Longina Bujas
Iwona Czarnecka 
Władysława Czuła 
Eufemia Fąfara
Zdzisława Gacek 
Halina Gąsiorowska
Anna Kowalik
Małgorzata Pfisterer
Halszka Podgórska-Dutka