Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Projekt parku publicznego w okolicy ul. Lubostroń

Wystawa  projektów studentów architektury krajobrazu z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Wernisaż: 4 kwietnia (czwartek), godz. 18.30

Wystawa prezentuje wybrane projekty semestralne studentów 3 roku architektury krajobrazu z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekty przedstawiają pomysły na zagospodarowanie jako park publiczny terenu w okolicy ul. Lubostroń.
Barwne plakaty przedstawiają wizje parku naturalistycznego, pozwalającego na bliski kontakt z przyrodą, ale wyposażonego w niezbędne elementy małej architektury i zaplecza. Funkcja ta jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekty były poprzedzone badaniami społecznymi, w których mieszkańcy Ruczaju mogli zgłaszać swój potrzeby i postulaty. Obszar projektu został wybrany w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej.