Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Legenda i postać św. Małgorzaty Arpadówny

16 lutego (czwartek), godz. 18.30 
Spotkanie z Piotrem Stefaniakiem, dziennikarzem i historykiem, badaczem monastycyzmu żeńskiego i hagiografii, autorem książek (m.in."Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich", "Mistyczki, święte i błogosławione mniszki dominikańskie") oraz działaczem polonijnym na Węgrzech.
Promocja książki „Legenda Świętej Małgorzaty”.
Wstęp wolny!

Obchodzony w tym roku jubileusz 800. rocznicy powstania zakonu dominikanów zachęca do poznawania jego historii. Tym razem jest to postać św. Małgorzaty Arpadówny, dominikanki, która jeszcze przed narodzeniem została przez swoich królewskich rodziców ofiarowana Bogu za uratowanie narodu węgierskiego przed najazdem Mongołów. Jako dziecko została oddana do klasztoru dominikanek na Wyspie Zajęczej na Dunaju. Małgorzata cieszy się na Węgrzech niezwykle żywym kultem. Była ona siostrą św. Kingi, księżnej krakowskiej, bł. Jolanty, księżnej wielkopolskiej (obie niewiasty cieszą się w Polsce ogromnym poważaniem), a także Konstancji, księżnej halickiej, która we Lwowie zasłynęła cudami. Należy pamiętać, że właśnie świętujemy Rok Przyjaźni Polsko Węgierskiej i w jego nurt wpisana jest publikacja Piotra Stefaniaka.
Trzonem starannie edytorsko opracowanej publikacji (w języku polskim i węgierskim) jest legenda św. Małgorzaty spisana w 1510 r. Bogaty materiał ikonograficzny i różnorodnych informacji pozwala poznać historię rodu Arpadów, św. Małgorzatę, jej rodzinę, także jej rodzinę zakonną – dominikanki.

Piotr Stefaniak - urodzony 30 maja 1970 roku krakowski dziennikarz i historyk. Od lat publikuje na łamach prasy katolickiej w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech.
Prowadzi niezależne badania naukowe z dziedzin, które go najbardziej pasjonują, czyli monastycyzm u żeńskiego i hagiografii, głównie dominikańskiej, polskiej oraz węgierskiej. Niektóre wyniki studiów zostały opublikowane w postaci książek: "Dominikanki raciborskie", "Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich" i "Mistyczki, święte i błogosławione mniszki dominikańskie" oraz w periodykach wielu polskich miast. Większość prac powstała pod kierunkiem przedstawicieli historycznych środowisk naukowych Poznania, Opola i Krakowa.
Przy okazji działalności polonijnej zgłębia tysiącletnie więzy Polski i Węgier. Współpracuje z Domem Polskim w Budapeszcie. Tam, wraz z zarządem Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, angażuje się przy organizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. corocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, podczas którego prowadzi wykłady. Jego działalność polsko - węgierska podejmowana jest także w Polsce pod auspicjami Ambasady Węgierskiej w Warszawie i Konsulatu Generalnego w Krakowie.