Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

Konkurs plastyczny - Z Jackiem Kaczmarskim o historii Polski

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym Z Jackiem Kaczmarskim o historii Polski organizowanym
z okazji 60-tej rocznicy urodzin Jacka Kaczmarskiego. Chcemy, aby jego piosenki stały się inspiracją do działań plastycznych.

Jacek Kaczmarski - poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów, zwany „bardem Solidarności". Często w swoich utworach odwoływał się do historii, do sztuki, poruszał problemy natury filozoficzno-społeczno-politycznej. Napisał ponad 600 wierszy, z których większość wyśpiewał jako piosenki. Wiele z nich było inspirowanych historią Polski, a także obrazami znanych polskich malarzy - Matejki, Malczewskiego... Jacek Kaczmarski był znakomitym obserwatorem, obdarzonym niezwykłą wyobraźnią, potrafił wydobyć
z obrazu i opisać bogactwo zawartej w nim pozawizualnej treści.
Uczestników konkursu zapraszamy do podróży w przeciwnym kierunku:
- uczniom klas 4-6 proponujemy wykonanie ilustracji do jednej z dwóch piosenek: „Na starej mapie krajobraz utopijny" lub „Dęby",
- uczniom klasy 7 i gimnazjalistom proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Barykada" lub „Ostatnia mapa Polski",
- uczniom szkół ponadgimnazjalnych proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Lirnik
i tłum" lub „Ballada o bieli".

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania prac: 3 listopada

Regulamin konkursu

Teksty piosenek