Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Konkurs plastyczny - Malwy, dziewanny, co to za cudne rośliny! Konkurs z okazji 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego

WYNIKI KONKURSU - PROTOKÓŁ JURY
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego Malwy, dziewanny, co to za cudne roślinny. Prace napłynęły z różnych stron Małopolski –
z Krakowa, Sułkowic, Węgrzc, Kobielnika, Woli Dębińskiej, Bochni, Stróży, Ryczowa, Książa Małego, Zarzecza Dużego, Skrzydlnej, Piekar, Kleczy Dolnej, Wadowic, Czułowa, Radłowa, Kamionki Wielkiej, Rupniowa, Palczy, Glisnem, Kłaja, Nowego Targu, Morawicy, Proszowic, Miechowa, Tarnowa i Chrzanowa. Dziękujemy za zaangażowanie również nauczycielom i opiekunom uczestników. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy na uroczysty wernisaż prac konkursowych połączony z rozdaniem nagród laureatom
w sobotę, 9 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury Ruczaj.

Lista zwycięzców została opublikowana w protokole.

  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Malwy, dziewanny, co to za cudne rośliny! Jakie to strzeliste kształtów pędy, jakie to żywe, rozmowne kwiaty. Najbujniejsze tych kwiatów krzaki powyrywałem z łąk i skał pod Bielanami i snop cały przyniosłem do siebie.”

Stanisław Wyspiański w liście do Lucjana Rydla

Untitled design (4)

Tegoroczną edycję naszego konkursu poświęcamy motywom roślinnym w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Flora, obserwowana na żywo i szkicowana przez Wyspiańskiego w zielniku, stawała się inspiracją dla jego prac. W różnych stylizacjach pojawiała się później w witrażach, polichromiach i obrazach. Szczególne miejsce motywy roślinne zajęły w zdobnictwie książek, które artysta traktował jako dzieła sztuki – projektował do nich okładki, strony tytułowe, winiety oraz ilustracje. Chcemy zachęcić dzieci i młodzież, by, podobnie jak Wyspiański, wyruszyły na łąki, do lasów i zainspirowały się formą oraz barwami otaczających ich roślin, a następnie wykonały (w zależności od kategorii) zakładkę do książki lub ekslibris. Oprócz pracy plastycznej, konieczne jest też przedstawienie dowodu na to, że daną roślinę uczestnik konkursu zaobserwował na żywo - fotografii, szkicu z natury lub zasuszonej rośliny, która stała się inspiracją do stworzenia pracy.

Organizator:

Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków. Kontakt
z biurem pod numerem telefonu: 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-21.00 oraz mailowo pod adresem: aleksandra.pozniak@ckpodgorza.pl

Cele konkursu:

- rozwój wyobraźni oraz zdolności plastycznych dzieci i młodzieży,
- uczczenie 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego,

- zainteresowanie twórczością Stanisława Wyspiańskiego,

- dostrzeżenie różnorodności i piękna polskiej przyrody,
- zachęcenie do szukania inspiracji w przyrodzie.

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa małopolskiego. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy 5-8 szkoły podstawowej,

b) szkoły średnie.

Warunki uczestnictwa:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy inspirowanej rośliną lub roślinami zaobserwowanymi wcześniej na żywo.

1. Uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej wykonują zakładkę do książki:
    • zakładka może być wykonana w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej (z zastrzeżeniem, że musi spełniać swoją funkcję),

    • dłuższy bok zakładki nie może przekraczać 30 cm,

    • do pracy należy dołączyć dowód obserwacji rośliny na żywo, np. fotografię, szkic z natury lub zasuszoną roślinę (przyklejoną na kartkę),

    • do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA KONKURSU (załącznik do Regulaminu).

2.Uczniowie szkół średnich wykonują ekslibris;
    • ekslibrismoże być wykonany w dowolnej technice płaskiej,

    • praca nie może przekraczać formatu A6,
    • ekslibris, oprócz części, graficznej, powinien zawierać też tekst – imię lub/i nazwisko/ pseudonim/ inicjały autora,

    • do pracy należy dołączyć dowód obserwacji rośliny na żywo, np. fotografię, szkic z natury lub zasuszoną roślinę (przyklejoną na kartkę),

    • do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA KONKURSU (załącznik do Regulaminu).

Zadanie nie polega na skopiowaniu pracy Wyspiańskiego, ale na twórczym przekształceniu zaobserwowanych roślin w dowolnej stylizacji (niekoniecznie secesyjnej).

Termin i miejsce składania prac:

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:

CKP – OŚRODEK KULTURY RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”, do dnia 23 października 2019 r.

Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:
- walory artystyczne,
- pomysłowość,
- oryginalność.

Konieczne jest wypełnienie wszystkich wymogów podanych w punkcie „Warunki uczestnictwa”,
w przeciwnym razie praca w ogóle nie będzie podlegała ocenie.

Zasady przyznawania nagród:

Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z dwóch następujących kategorii:
- klasy 5-8 szkoły podstawowej,
- szkoły średnie.

Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników:

Informacja o przyznanych nagrodach, z podaniem imienia i nazwiska autora, wieku i klasy, zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury Ruczaj (ckruczaj.pl) 31 października br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy prac konkursowych odbędzie się
w sobotę, 9 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy
ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie.

Ekspozycja prac:

Wybrane prace będą eksponowane w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy
ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie w terminie od 9 listopada do 2 grudnia 2019 r.
Prace będzie można odebrać od 3 do 26 stycznia 2020 r.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych i w publikacjach.

Karta uczestnika niepełnoletniego

Karta uczestnika pełnoletniego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca wykorzystania wizerunku

Regulamin konkursu do pobrania


W razie pytań dotyczących konkursu plastycznego, zachęcamy do kontaktu: aleksandra.pozniak@ckpodgorza.pl 

 

Partnerzy:
kuratorium logo JPEG  MNK_tarcza_biala_01

 
Patronat medialny:
radio plus

Sponsor:
LOGO-Krakowski Bank Spółdzielczy 2017