Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Konkurs plastyczny - Malwy, dziewanny, co to za cudne rośliny! Konkurs z okazji 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Malwy, dziewanny, co to za cudne rośliny! Jakie to strzeliste kształtów pędy, jakie to żywe, rozmowne kwiaty. Najbujniejsze tych kwiatów krzaki powyrywałem z łąk i skał pod Bielanami i snop cały przyniosłem do siebie.”

Stanisław Wyspiański w liście do Lucjana Rydla

Untitled design (4)

Tegoroczną edycję naszego konkursu poświęcamy motywom roślinnym w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Flora, obserwowana na żywo i szkicowana przez Wyspiańskiego w zielniku, stawała się inspiracją dla jego prac. W różnych stylizacjach pojawiała się później w witrażach, polichromiach i obrazach. Szczególne miejsce motywy roślinne zajęły w zdobnictwie książek, które artysta traktował jako dzieła sztuki – projektował do nich okładki, strony tytułowe, winiety oraz ilustracje. Chcemy zachęcić dzieci i młodzież, by, podobnie jak Wyspiański, wyruszyły na łąki, do lasów i zainspirowały się formą oraz barwami otaczających ich roślin, a następnie wykonały (w zależności od kategorii) zakładkę do książki lub ekslibris. Oprócz pracy plastycznej, konieczne jest też przedstawienie dowodu na to, że daną roślinę uczestnik konkursu zaobserwował na żywo - fotografii, szkicu z natury lub zasuszonej rośliny, która stała się inspiracją do stworzenia pracy.

Organizator:

Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków. Kontakt
z biurem pod numerem telefonu: 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-21.00 oraz mailowo pod adresem: aleksandra.pozniak@ckpodgorza.pl

Cele konkursu:

- rozwój wyobraźni oraz zdolności plastycznych dzieci i młodzieży,
- uczczenie 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego,

- zainteresowanie twórczością Stanisława Wyspiańskiego,

- dostrzeżenie różnorodności i piękna polskiej przyrody,
- zachęcenie do szukania inspiracji w przyrodzie.

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa małopolskiego. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy 5-8 szkoły podstawowej,

b) szkoły średnie.

Warunki uczestnictwa:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy inspirowanej rośliną lub roślinami zaobserwowanymi wcześniej na żywo.

1. Uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej wykonują zakładkę do książki:
    • zakładka może być wykonana w dowolnej technice płaskiej lub przestrzennej (z zastrzeżeniem, że musi spełniać swoją funkcję),

    • dłuższy bok zakładki nie może przekraczać 30 cm,

    • do pracy należy dołączyć dowód obserwacji rośliny na żywo, np. fotografię, szkic z natury lub zasuszoną roślinę (przyklejoną na kartkę),

    • do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA KONKURSU (załącznik do Regulaminu).

2.Uczniowie szkół średnich wykonują ekslibris;
    • ekslibrismoże być wykonany w dowolnej technice płaskiej,

    • praca nie może przekraczać formatu A6,
    • ekslibris, oprócz części, graficznej, powinien zawierać też tekst – imię lub/i nazwisko/ pseudonim/ inicjały autora,

    • do pracy należy dołączyć dowód obserwacji rośliny na żywo, np. fotografię, szkic z natury lub zasuszoną roślinę (przyklejoną na kartkę),

    • do pracy należy dołączyć wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA KONKURSU (załącznik do Regulaminu).

Zadanie nie polega na skopiowaniu pracy Wyspiańskiego, ale na twórczym przekształceniu zaobserwowanych roślin w dowolnej stylizacji (niekoniecznie secesyjnej).

Termin i miejsce składania prac:

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:

CKP – OŚRODEK KULTURY RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”, do dnia 23 października 2019 r.

Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:
- walory artystyczne,
- pomysłowość,
- oryginalność.

Konieczne jest wypełnienie wszystkich wymogów podanych w punkcie „Warunki uczestnictwa”,
w przeciwnym razie praca w ogóle nie będzie podlegała ocenie.

Zasady przyznawania nagród:

Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z dwóch następujących kategorii:
- klasy 5-8 szkoły podstawowej,
- szkoły średnie.

Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników:

Informacja o przyznanych nagrodach, z podaniem imienia i nazwiska autora, wieku i klasy, zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury Ruczaj (ckruczaj.pl) 31 października br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy prac konkursowych odbędzie się
w sobotę, 9 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy
ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie.

Ekspozycja prac:

Wybrane prace będą eksponowane w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy
ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie w terminie od 9 listopada do 2 grudnia 2019 r.
Prace będzie można odebrać od 3 do 26 stycznia 2020 r.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych i w publikacjach.

Karta uczestnika niepełnoletniego

Karta uczestnika pełnoletniego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca wykorzystania wizerunku

Regulamin konkursu do pobrania


W razie pytań dotyczących konkursu plastycznego, zachęcamy do kontaktu: aleksandra.pozniak@ckpodgorza.pl 

 

Partnerzy:
kuratorium logo JPEG  MNK_tarcza_biala_01

 
Patronat medialny:
radio plus

Sponsor:
LOGO-Krakowski Bank Spółdzielczy 2017