Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Konkurs fotograficzny - KoronaRuczaj 2020

Zapraszamy serdecznie wszystkich, w tym całe rodziny i osoby dorosłe do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.
Epidemia Covid-19 stwarza wiele nietypowych i na swój sposób wyjątkowych sytuacji, również na naszym osiedlu. Chcielibyśmy je zarejestrować i udokumentować, po to aby kolejne pokolenia wiedziały, co teraz dzieje się wokół nas.
Być może my sami też szybko zapomnimy o zakazach i ograniczeniach, a także o pozytywnych zjawiskach, których doświadczamy w okresie pandemii.
Wtedy w sukurs naszej pamięci przyjdą zdjęcia, do zrobienia których bardzo Państwa zachęcamy.
Po ustaniu epidemii planujemy otworzyć wystawę stworzoną z nadesłanych zdjęć.

TYTUŁ ZDJĘCIE TYGODNIA w dniu 4 czerwca otrzymuje Pani Magdalena Miśkowicz za zdjęcie Plac nie-zabaw. Serdecznie gratulujemy!
Magdalena Miśkowiec
korona (003)

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

KoronaRUCZAJ 2020

Organizator:

OŚRODEK KULTURY RUCZAJ, jednostka Centrum Kultury Podgórza, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków, www.ckruczaj.pl. Kontakt z biurem pod numerem telefonu: 12 266 09 73 i 519 309 356 od poniedziałku do piątku, w okresie pandemii w godzinach 9.00-19.00 oraz mailowo pod adresem: ruczaj@ckpodgorza.pl

Cele konkursu:
- udokumentowanie sytuacji na osiedlu Ruczaj i życia jego mieszkańców podczas epidemii Covid-19,
- zwrócenie uwagi na życie społeczności lokalnej podczas epidemii,
- tworzenie lokalnej tożsamości,
- rozwijanie umiejętności obserwacji,
- rozwijanie zainteresowania fotografią reporterską.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców osiedla Ruczaj i najbliższej okolicy oraz osób związanych z tym osiedlem (np. pracujących tutaj). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kategoria rodzinna – w sytuacjach, gdy pomysł na zdjęcie pojawił się wspólnie lub uczestnik jest niepełnoletni i prosi o pomoc osoby dorosłe,

b) osoby dorosłe.

Warunki uczestnictwa:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia lub serii zdjęć (maksymalnie 5 ujęć) dokumentujących osiedle Ruczaj i życie jego mieszkańców/pracowników podczas trwania pandemii Covid-19: sposobów na radzenie sobie z odosobnieniem, wykonywania swojej pracy, obowiązków szkolnych, codziennych czynności, aktualnego wyglądu osiedla, itp. Zdjęcie (lub seria) może być wykonane w budynku lub w plenerze.
Uczestnik może przesłać 1 pracę konkursową w tygodniu (1 praca oznacza pojedynczą fotografię lub serię zdjęć stanowiącą spójną całość).

Praca konkursowa:
- musi być wykonana osobiście przez osobę podającą się za autora zdjęcia (lub autorów
w przypadku kategorii rodzinnej),
- fotografia musi zawierać tytuł,
-
zdjęcia muszą być wysokiej jakości, bez nadmiernej obróbki graficznej (fotomontaż, manipulacja cyfrowa są niedopuszczalne),
- wymagany format fotografii to jpg lub raw,
- fotografia nie może naruszać praw osób trzecich do ochrony wizerunku (nie można wykonać zdjęcia pojedynczym osobom, jeśli możliwa jest identyfikacja sfotografowanej osoby, a dana osoba nie wyraziła na to zgody),
- fotografia nie może naruszać obowiązujących przepisów, zasady dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich.

Zgłoszenie do konkursu:
Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres: ruczaj@ckpodgorza.pl
W e-mailu należy przesłać następujące informacje:
 - W tytule:  KONKURS FOTOGRAFICZNY oraz imię i nazwisko autora pracy (lub jednego z autorów w przypadku kategorii rodzinnej).

- W załączniku: fotografia (plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem).
- W treści maila: wypełniona, poniższa karta uczestnika z podpisem na końcu.

W przypadku zdjęć o większym rozmiarze prosimy o przesłanie ich przez aplikację We Transfer.

ZDJĘCIE TYGODNIA

Podczas trwania konkursu co tydzień jedna z nadesłanych fotografii otrzyma tytuł ZDJĘCIE TYGODNIA. Wyłonione prace będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Ośrodka Kultury Ruczaj co czwartek o godz. 18.30 wraz z podaniem imienia
i nazwiska autora (lub autorów).

Zdjęcie zostanie wybrane spośród prac nadesłanych do środy poprzedzającej ogłoszenie wyniku konkursu na ZDJĘCIE TYGODNIA. Pierwsze ZDJĘCIE TYGODNIA zostanie wyłonione 14 maja,
a ostatnie 18 czerwca 2020 r.

Autorzy fotografii wyłonionych jako ZDJĘCIE TYGODNIA otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Uwaga! Otrzymanie tytułu ZDJĘCIA TYGODNIA nie ma wpływu na końcowe wyniki konkursu.

 

Terminy przesyłania prac do ZDJĘCIA TYGODNIA:

13 maja (środa) 2020 r.

20 maja (środa) 2020 r.

27 maja (środa) 2020 r.

3 czerwca (środa) 2020 r.

9 czerwca (wtorek) 2020 r.

17 czerwca (środa) 2020 r.


Termin końcowy trwania konkursu:

17 czerwca (środa)  2020 r.


Kryteria oceny prac:
- wartość dokumentalna fotografii,
- walory artystyczne zdjęcia,
- sposób interpretacji tematu,
- oryginalność ujęcia,
- techniczna jakość zdjęcia,
- dobór tytułu.

Zasady przyznawania nagród:
Na zakończenie konkursu jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3  w każdej z dwóch następujących kategorii:
- kategoria rodzinna,
- osoby dorosłe.

Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników:

Informacja o przyznanych nagrodach z podaniem imienia i nazwiska autora, zostanie ogłoszona podczas wernisażu wystawy online 25 czerwca 2020 r.  o godz. 18.30 (wydarzenie na facebooku, newsletter Ośrodka Kultury Ruczaj, strona ckruczaj.pl).

O terminie i sposobie odbioru nagrody będziemy informować po zakończeniu konkursu
(w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju).

Ekspozycja prac:

Po zakończeniu konkursu wybrane fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy online
25 czerwca 2020 r.  o godz. 18.30 (wydarzenie na Facebooku, newsletter Ośrodka Kultury Ruczaj, strona ckruczaj.pl).

Planowana jest również ekspozycja prac na sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy
ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie. Termin wystawy zależny jest od czasu ustania pandemii.


Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych
i w publikacjach bez ograniczeń czasowych.

Karta uczestnika
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Informacja dotycząca wykorzystania wizerunku
Regulamin do pobrania

Opieka medialna:
radio plus