Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Konkurs filmowy - Wkręceni w Wyspiańskiego

WYNIKI KONKURSU - PROTOKÓŁ JURY
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu filmowego zorganizowanego z okazji 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego Wkręceni w Wyspiańskiego. Dziękujemy za zaangażowanie również nauczycielom i opiekunom uczestników. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy na pokaz nagrodzonych fimów połączony z rozdaniem nagród laureatom w sobotę, 9 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury Ruczaj.

Lista zwycięzców została opublikowana w protokole.

 

 REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

Wkręceni w Wyspiańskiego 

Untitled design (3)

W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego chcemy zachęcić dzieci i młodzież w wieku 11-19 lat do odkrywania twórczości tego wyjątkowego, obdarzonego licznymi talentami artysty. W tym celu zapraszamy na wędrówkę szlakiem Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Szlak Stanisława Wyspiańskiego został uruchomiony przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Wiedzie on przez 19 niezwykłych punktów w Krakowie, które pozwalają poznać miasto oczami słynnego artysty. Na trasie znajdziemy miejsca, w których żył i tworzył Wyspiański oraz gdzie do dzisiaj można oglądać jego dzieła, a także punkty gdzie szczególnie kultywuje się pamięć po tym wybitnym artyście. Mapę szlaku można pobrać ze strony internetowej Muzeum Narodowego (https://mnk.pl/artykul/szlak-stanislawa-wyspianskiego). Dostępna jest również aplikacja mobilna, którą można pobrać ze sklepów App Store oraz Google Play.
 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie podczas wędrówki, nakręcić krótki film, który zachęci odbiorców do podążania śladami Wyspiańskiego.

Organizator:

CKP – OŚRODEK KULTURY RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków. Kontakt
z biurem pod numerem telefonu: 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00
-21.00 oraz mailowo pod adresem: justyna.majzel@ckpodgorza.pl

Cele konkursu:

- poszerzenie wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim i jego twórczości wśród dzieci i młodzieży,
- uczczenie 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników z wykorzystaniem nowych technologii i urządzeń multimedialnych,

- rozwój kreatywności uczestników,
- kształtowanie wśród uczniów etycznych zachowań w Internecie oraz poszanowanie własności intelektualnej,

- podniesienie twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów oraz Internetu.

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa małopolskiego. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a) klasy 5-8 szkoły podstawowej,

b) szkoły średnie.

Warunki uczestnictwa:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu inspirowanego Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest stworzenie krótkiej formy filmowej (teledysk, animacja, film itp.), która zachęci innych do odwiedzenia Szlaku Wyspiańskiego w Krakowie. Uczestnicy mogą przedstawić dowolną liczbę punktów w swoim filmie, które ich zdaniem są najbardziej godne polecenia.
  1. Film podlegający ocenie powinien:
   a) trwać do 5 minut.
   b) posiadać tytuł,
   c) zawierać nazwisko/a jego twórcy/ów,
   d) datę powstania.
 1. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne bądź zespoły filmowe (maks. 6 osób).
 2. Każda z grup lub każdy z uczestników indywidualnych ma możliwość złożenia w konkursietylko jednego projektu filmowego.
 3. Praca konkursowa powinna być zapisana na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.: płycie DVD/pendrive/karcie SD, w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player, lub innymi, np. QuickTime lub ITunes. Akceptowane formaty pliku to avi, mov i mp4.
 1. KARTĘ UCZESTNIKA (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesłać na adres Ośrodka Kultury Ruczaj, ul. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków lub składać osobiście w terminie do 23 października 2019 r. z dopiskiem „Konkurs Filmowy”.Wzór karty uczestnika będzie dostępny do pobrania ze strony internetowej Ośrodka Kultury Ruczaj (ckruczaj.pl).
 2. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia w ich imieniu dokonuje rodzic lub opiekun prawny (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 1. Film należy dostarczyć w terminie do 23 października 2019 r. na adres Ośrodka Kultury Ruczaj,
  ul. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania utworów nieobciążonych prawami autorskimi i pokrewnymi osób trzecich oraz nienaruszających ich dóbr osobistych.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich odnoszących się do zgłoszonych utworów.
 4. Zgłoszone filmy nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 5. Uczestnicy mogą wykonać film za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo, a następnie zmontowania go.
 6. Fabuła nie może przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo i naruszać zasad dobrego wychowania i kultury osobistej.
 7. W pracy konkursowej może zostać wykorzystany utwór muzyczny samodzielnie nagrany przez uczestników, wykorzystany za zgodą instytucji lub autora, który posiada do niego autorskie prawa majątkowe, pozyskany z otwartych i darmowych zasobów muzycznych lub udostępniony na zasadzie wolnej licencji (np. Creative Commons).


Kryteria oceny prac:
- zgodność pracy z tematem Konkursu,
- wartość merytoryczna (walory informacyjne),
- technika wykonania,
- pomysłowość,
- oryginalność,
- wrażenie artystyczne.

Konieczne jest wypełnienie wszystkich wymogów podanych w punkcie „Warunki uczestnictwa”.
W przeciwnym razie praca w ogóle nie będzie podlegała ocenie.

Zasady przyznawania nagród:

Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z dwóch następujących kategorii:
- klasy 5-8 szkoły podstawowej,
- klasa 3 gimnazjum i szkoły średnie.

Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników:

Informacja o przyznanych nagrodach, z podaniem imienia i nazwiska autora, wieku i klasy, zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Kultury Ruczaj (ckruczaj.pl) 31 października br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz projekcja nagrodzonych prac konkursowych odbędzie się w sobotę,
9 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ruczaj przy ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych i w publikacjach.

Karta uczestnika niepełnoletniego

Karta uczestnika pełnoletniego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca wykorzystania wizerunku

Regulamin konkursu do pobrania


W razie pytań dotyczących konkursu filmowego, zachęcamy do kontaktu: justyna.majzel@ckpodgorza.pl

 

Partnerzy:
MNK_tarcza_biala_01kuratorium logo JPEG


Sponsor:
LOGO-Krakowski Bank Spółdzielczy 2017

Patronat medialny:
radio plus