Ośrodek Kultury Ruczaj Facebook
Newsletter

Grafik zajęć

Grafik zajęć na rok szkolny 2018/19
Legenda do grafiku dot. baletu i tańców dla dzieci i młodzieży

Zajęcia artystyczne
Otwarty umysł
Języki obce
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
Zajęcia taneczne dla dorosłych
Zajęcia twórcze
Lekcje gry na instrumentach
Klub Rodziców
Zajęcia gimnastyczne

Terminy zajęć sobotnich:
- Soboty nr 1 - odbywa się Koło Szachowe
semestr I: 15 IX, 29 IX, 13 X, 27 X, 10 XI, 24 XI, 8 XII, 5 I
semestr II: 2 II, 16 II, 2 III, 16 III, 30 III,13 IV, 11 V, 25 V, 1 VI


- Soboty nr 2 - odbywają się warsztaty teatralne i warsztaty ceramiki
semestr I: 22 IX, 6 X, 20 X, 3 XI, 17 XI, 1 XII, 15 XII, 12 I
semestr II:  9 II, 23 II, 9 III, 23 III, 6 IV (ceramika przenisiona na 13 IV), 27 IV, 18 V, 1 VI (jedynie ceramika), 8 VI

- Taniec nowoczesny oraz balet klasyczny z p. Agnieszką Reiser odbywa się co tydzień (w każdą sobotę).

- Techniki tańca z p. Anną Kłos (zajęcia uzupełniające dla grup tańca nowoczesnego Mini Mini, Laris, Impuls) odbywają się raz w miesiącu: 29 IX, 27 X, 10 XI, 8 XII, 5 I, 9 II, 2 III, 27 IV, 25 V